Uit Abraham geboren - Joseph Longton

€ 5,00

Jodendom, Christendom, Islam en hun vertakkingen

Abraham is en raadselachtige figuur. Geen enkel historisch document spreekt over hem. Alleen de bijbel vermeldt zijn naam en de goddelijke belofte aan een talrijk nageslacht.
Maar vandaag beroept meer dan de helft van de wereldbevolking zich op zijn vaderschap:
Joden, christenen en moslims voeren hun afstamming op hem terug.
Dit boek bevat een aantal 'steekkaarten' met gegevens over degeschiedenis, de leer, de gebruiken, de sructuur en de onderlinge relaties van alle kerken, godsdienstige stromingen en groeperingen die zich op Abrahams vaderschap beroepen, ...

Brepols - 2000
Auteur: Joseph Longton
273 Blz

Mooi exemplaar!