Uitverkocht

De Vlaamse begijnhoven - Geneviève De Cant

€ 12,00

Een Onafhankelijke vrouwenwereld.
Vanaf de 12de eeuw trof men in Europa vrouwen aan die noch geestelijken noch leken waren, en die een zelfstandig leven leidden: de begijnen. Deze vaak erg erudiete vrouwen speelden een belangijke rol op economisch, sociaal en artistiek gebied. Dit boek belicht de evolutie van die vrouwengemeenschappen, hun geschiedenis en hun invloed, met als uitgangspunt de 13 begijnhoven die door de UNESCO tot het Werelderfgoed worden gerekend.

Luciole Gids - 2003
Auteurs: Geneviève De Cant, Pascal Majérus, Christiane Verougstraete en Régine de Hemptinne
160 Blz

Mooi en proper exemplaar!