De hemel in tegenlicht - Gerard Rooijakkers e.a.

€ 30,00

Macht en devotie in het aartsbisdom Mechelen

In het boek naar aanleiding van 450 jaar aartsbisdom Mechelen wordt niet het voormalige katholieke machtscentrum in de kijker gezet, wel het aartsbisdom van gewone mensen, en de voorwerpen die aan hun geloofsbeleving uitdrukking gaven. Welke rol speelde de volksdevotie in de levens van onze groot- en voorouders? Hoe bepaalde het katholieke geloof in de zondeval, verlossing, en de talloze heiligen het beeld van gewone mensen op hun leven, geloof, lichaam of seksualiteit? En hoe vertaalde deze Vlaamse volksdevotie zich in de meest uiteenlopende en nu vaak 'exotisch' aandoende cultusobjecten? In zes essays worden deze en vele andere vragen vanuit antropologisch perspectief benaderd, en wordt de lezer uitgedaagd zich open te stellen voor de religieuze bezieling die onze westerse cultuur vroeger kenmerkte.

Lannoo - 2009
Auteur: Gerard Rooijakkers e.a.
280 Blz

Mooi en proper exemplaar!