Uitverkocht

Volk uit de Kempen - Leo Op De Beeck

€ 50,00

Dit boek "Volk uit de Kempen" werd samengesteld uit bijdragen van Kempische Kunstenaars.
Het werd uitgegeven ten bate van "Winterhulp" en gedrukt op de persen van de firma J. Van Mierlo-Proost te Turnhout, in een oplage van 1000 gewone en 75 prachtexemplaren waarvan 50 stuks met een originele sterkwaterprent door Dirk baksteen, op zijn eigen handpers gedrukt, en 25 originele houtsneden door Gerard baksteen, handdruk, alle op de pers genummerd van 1-75.
Bovendien werden mede opgelegd 5 prachtexemplaren "medewerker" gemerkt A, B, C, D en E, welke werden voorbehouden.
Turnhout, september 1941
Dit is nr 68

Mierlo-Proost Uitgeverij - 1941
Auteur: Leop Op De Beeck
139 Blz + bijlagen

Zeer mooi en proper exemplaar!