Geschiedenis van het persoonlijk leven - Georges Duby & Philippe Aries

€ 7,00

Van oudheid totde vroege middeleeuwen

In dit deel, van oudheid tot vroege middeleeuwen, geeft Yvon Thébert een helder overzicht van de relatie tussen persoonlijk leven en woningarchitectuur in Romeins Afrika.
Michel Rouche en Evelyne Patlagean tonen het tweeledige karakter van de vroege middeleeuwen. Terwijl in het Westen, na de ondergang van het Romeinse Rijk, de stedelijke, 'openbare' samenleving plaats moet maken voor een wereld gebaseerd op geweld, persoonlijke macht en privé-bezit, komen in het Oosten een nieuw wereldrijk en een levenskrachtige cultuur tot bloei: het Byzantijnse Rijk van de Macedoniërs, ...

Agon - 1999
Auteurs: Georges Duby & Philippe Ariès
272 Blz

Mooi exemplaar!