De burgemeester van Lexington Avenue

€ 6,00

Een schitterend vertelde geschiedenis van twee jongens die een innige vriendschap smeden en tegelijkertijd een scherpe rechtbankthriller en een felle aanklacht tegen het Amerikaanse rechtssysteem.
In 1986 wordt een jonge vrouw op gruwelijke wijze vermoord. Rudy, een wat simpele jongen, wordt gedwongen een valse bekentenis af te leggen. Hij wordt veroordeeld en tien jaar lang verblijft hij in de dodencel.
Succesvol advocaat Jack Tobin verneemt het treurige lot van de zoon van zijn jeugdvriend en stort zich op de zaak. Hij heeft nog een oude schuld in te lossen bij zijn vriend die hem ooit de bijnaam 'burgemeester van Lexington Avenue' gaf, in de tijd
dat ze zich heer en meester waanden over de straten van de wijk waarin ze opgroeiden.
In zijn pogingen de waarheid boven tafel te krijgen en Rudy's leven te redden, stuit Jack op corruptie binnen de politie en de rechterlijke macht. Hoe dichter hij bij de waarheid komt, hoe meer hij in de gaten krijgt dat hij te maken heeft met nietsontziende tegenstanders....

AnkhHermes - 2006
Auteur: James Sheejan
383 Blz.

Mooi en proper exemplaar