Ontwikkeling van het democratisch denken - Lambert J. Giebels

€ 5,00

Democratie is voor velen een vanzelfsprekend begrip. Toch werd tot ver in de negentiende eeuw een 'democraat' gezien als iemand die de staat wilde ondermijnen. In dit boek wordt het verschijnsel democratie door de eeuwen heen verkend, ...

Bres - 1987
Auteur: Lambert J. Giebels
320 Blz.

Mooi en proper exemplaar.