Het trauma van de troon - Mario Danneels

€ 4,00

De koninklijke familie is een probleemfamilie. Niet dat ze dat kunnen verhelpen: prinsen en prinsessen worden in een schijnwereld gedwongen waarin elke kans op een normaal, gelukkig leven hen wordt ontzegd, ten bate van het instituut van de monarchie. Prins Filip is de onzin van zijn wereldvreemde opvoeding volop aan het bewijzen.
De Van Belgiës worden, zonder mogelijkheid daaraan te ontsnappen, gekneed tot dynastieke poppen die te allen tijde in het gareel moeten lopen. Aan de hand van portretten en karakterschetsen van de belangrijkste in leven zijnde leden van ons koningshuis, illustreert Het trauma van de troon hoe dit tot persoonlijke tragedies en grote frustraties leidt, die de bewoners van Laken uiteindelijk ten gronde richten. Het is een ontluisterend en vooral snedig relaas over de onmogelijkheid van de koninklijke familie om te functioneren buiten de werkelijkheid van de paleismuren – voor zover ze die al kent.

Van Halewyck - 2007
Auteur: Mario Danneels
229 Blz.

Mooi en proper exemplaar.