Vermalekykheden van Branbant - De Cantillon - 2007

€ 25,00

Heruitgave!
Vermalekykheden van Branbant, en deszelfs onderhoorige landen.
Vervattende een beknopte en zaakelyke Historische, Chronologische, Geografische en Genealogische Beschryving der Steden, dorpen, vlekken, gehuchten, ...
Door den Heer De Cantillon uit het Fransch vertaald, en met 200 Konstplaaten versiert - 1770

 

Uitgeverij De Vries-brouwers - 2007

 

Mooi en proper exemplaar!