Transistorontvangers en versterkers zelf bouwen - J.H. Jansen

€ 6,00

Het bouwen van radio-ontvangers is eeen leuke en nuttige brijetijdsbesteding. Zeker nu er transistoren zijn, die men kan voeden uit slechts één of twee batterijen.
Als men zijn eerste schreden op het gebied va bde ontvangerbouw zet, is hetverstandig eenvoudig te beginnen. Van deze gedachtengang is de schrijver uitgegaan. Na een korte ineliding over de werking van de transistor bescpreekt hij achtereenvolgens een ontvanger met één transistor, daarna ontvangers met resp. twee en drie transistoren en tenslotte een afstemmer, die als volwaardige ontvanger is te gebruiken als autoradio en voor geluidsweergave in de huiskamer, ...

Kluwer-Devebter - 1969
Auteur: J.H. Jansen
62 Blz

Mooi en proper exemplaar!