Het licht der bergen - Frans Weiser S.J. - 1937

€ 20,00

Uit het Duitsvertaald door Achiel Leysen, pr
Met omslagtekeing van Joz. Vandemoortele

Tweede druk, verlucht met talrijke platen, buiten tekdst, waarvan enkele van de N.V. Gevaert

Goede Pers/Averbode - 1937
Auteur: Frans Weiser S.J.
127 Blz

Mooi exemplaar, in goede staat!