Studiën en Kritieken - Hendrik Consience

€ 10,00

Studiën en kritieken van Maurits Sabbe, René De Clerq, Pol de Mont

Uitgegeven ter gelegenheid van den Consience-dag van 11 augustus 1912 te Antwerpen, door de zorgen van het Consience-Comitiet van Antwerpen, onder de leiding der HH. Em. De Puydt, J. Van Kerckhoven-Donnez, Jef Van de Venne, J.M.R. Gr ote en Leo Boucherij

Drukkerij Jan Boucherij - 1913
269 Blz
In goede staat gezien de leeftijd!