H. Roozenkrans - Turnhout - 1860

€ 5,00

Kort verhael van de instelling en den voortgang des broederschaps van den H. Roozenkrans, opgerigt in de parochiale kerk van den H. Petrus, te Turnhout, vervattende tevens deszelfs reglementaire schikkingen en de voordeelen, gratien en aflaten, hieraen verbonden, alsmede wat er moet verrigt worden om deze deelachtig te worden.
Turnhout.
Drukkerij van Splichal-Roosen
48 Blz

Mooi en proper exemplaartje, in goede tot zeer goede staat!