Taxandria - Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen

€ 10,00

1961 Nieuwe reeks XXXIII Nrs 1, 2, 3, 4.
Periodieke uitgave
Verschijnt driemaandelijks
Inhoud:
Z.M. Hereswtha O.S.S.J., Den oorspronck ende opkomste van ons clooster binnen de stadt ende vrijheyt van Turnhout.
Dr. Aug. Keersmaekers, Arm en rijk in een Kempisch dorp.
Dr. E. Van Autenboer, Het orgel der Sint Pieterskerk (Turnhout) in de 17de eeuw.
Dr. E. Van Autenboer, Het Landjuweel va nde Sint-Jorisgilden te Oosterhout.
Raymond Peeters, Vijftiendeeuwse geneeskundige recepten.
De Boekenkast

Taxandria - 1931

176 Blz

Mooi en proper exemplaar!