Taxandria - Tijdschrift van de Koninklijke Geschied- & Oudheidkundige Kring van de Antwerpse kempen

€ 10,00

1965 Nieuwe reeks XXXVII Nrs 1, 2, 3, 4.
Periodieke uitgave
Verschijnt driemaandelijks
Inhoud:
Drs J.M. Goris, De Herentalse stadsmagistraat (1600-1715)
A. Claes, Jef Claesen, schilder van de Liereman (1878-1965)
Dr. E. Van Autenboer, Een schuttersconflict te Antwerpen in 1589: de Jonge Voetboog contra de Oude Voetboog.
Drs Fr. Verbiest, Orgels in de Sint-Michielskerk te Weelde.
Trudo J. Gerits, Nieuwe gegevens overt de activiteite van de orgelbouwer Christiaan Penceler in de Kempen.
Trudo J. Gerits, Historische aanteken ingen over de kerk van Beerse en de pastorie van Vosselaar.
R. Lambrechts, De latijnse school te Hulshout.
R.P. Landschapsgeschiedenis.
R.P. Bibliografie van de archeologie in de provincie Antwerpen.
R.P. +Z.E. Frans Spaey
R.P. +Dr. germ. fil. Achiel Leys

Taxandria - 1965
171 Blz

Mooi en proper exemplaar!