Taxandria - Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen

€ 10,00

1970-1971 Nieuwe reeks XLII - XLIII Nrs 1, 2, 3, 4.
Inhoud:
Dr. E. Van Autenboer, De Sint-Sebastiaansgilde van Leuven, hoofdgilde va nBrabant, geeft caerten (1665-1736)
Prof. Dr. A. Roeck, Het toverboek in de Antwerpse volkssage.
+Jules Bolckmans, Het notitieboekje van heer Erard de Cotereau, Westmalle.
J. Ernalsteen, Tienden te Beerse.
Dr. Fr. Verbiest, Archivalia in de oude pastorij van Bouwel
Dr. Karel Verachtert,De bouw van de infermerie: sluitstuk van de Geelse familieverpleging.
Raym. Peeters, In memoriam ondervoorzitter Alfons W.J.J. Claes.
Ridder A. van den Hove d'Ertsenrijck, Lijkrede

Taxandria - 1971
245 Blz

Mooi en proper exemplaar, in goede staat!