Taxandria - Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen

€ 10,00

1972-1974 Nieuwe reeks XLIV - XLVI
Inhoud:
Dr. E. Van Autenboer, Bijdrage tot de geschiedenis der Kolveniersgilden in het Oude Hertogdom Brabant.
T.J. Gerits O. Pream, De Herentalse klokgieter Frans Claes werkte voor de kerk van Rotselaar.
+ Jules Bolcmans, Herstellingswerken uitgevoerd aan de dorpskerk van Westmalle.
Zuster Marie-Hereswitha, CRSS, Het eerste vrouwenklooster van de Helig-Graforde in de Nederlanden.
Dr. E. Van Autenboer, Historische gegevens over het orgel der St.-Andrieskerk te Balen-Neet
Jozef Buts, Een Heistse bosdokter, de Witte Cannaerts

Taxandria - 1974
159 Blz

Mooi en proper exemplaar!