Taxandria - Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen

€ 10,00

1978 Nieuwe reeks L
Inhoud:
Lic. F. Brenders, Korsendonk. Een bouwgeschiedenis archeologisch doorgelicht.
Lic. L. Vinck, De criminaliteir te Turnhout (1700-1789)
Prof. Dr. H. Keeris, Historiek en karakter vande Belgisch-Nederlandse grens tussen Maas en Schelde.
Lic. F. Verbiest, Gilde-devotie tot St.-Sebastiaan te Herentals.
J. Geerts, Sprokkelingen uit het historische bois van Grootenhout.
Lic. H. De Kok, In memoriam Zr. Marie-Hereswitha (1903-1978)
Boekbesprekingen

Taxandria - 19778
195 Blz

Mooi en proper exemplaar!