Taxandria - Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen

€ 10,00

1979-1981 Nieuwe reeks LI - LIII
Inhoud:
L. Van Eeckhoudt, Schatten Brusselse faience in het Taxandria museum te Turnhout.
Lic. L. Vinck, De Criminaliteit te Turnhout (1700-1789)
J. Aerts, Zuidafrikaanse zinnen met dubbele ontkenning en overbodige eind-nie in het Turnhouts dialekt.
J. Hendrickx, Blekerijen op Dijkzijde en Broekzijde (Turnhout en Oud-Turnhout)
Lic. H. De Kok, + Raymond Peeters (1906-1980)
Lic. H. De Kok, Aanvullingen bij de bibliografie van Raymond Peeters
F. Van Herendael, In memriam Mon Peeters
Prof. DR. A. Keersmaekers, In memoriam Emiel Van Hemeldonck.
Lic. H. De Kok, Afscheid van Miel en Wiske Van Deun-Govers
Boekbesprekingen

Taxandria - 1981
199 Blz