Taxandria - Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen

€ 10,00

1983 - Nieuwe reeks LV
Inhoud:
Lic. C. Marynissen, Inventaris van de archeologische verzameling van het Museum taxandria te Turnhout.
De maaltijden.
Laat-Middeleeuwse waterputten te Oud-Turnhout.
St. Vandenberghe en L. Ashton-Vanhelre, Het aardwerk
O. Goubitz, De ledervondsten
Dr. A. Gautier, de dierliojke resten.
W. Paulissen, de ontwikkeling van een naam Huybs te Ravels.
A. Koyen, de slag op Tielenheide (1597) in het kaedr vande 80-jarige oorlog (vervolg)
Lic. H. Dirx, Het Stadsbestuur vanTurnhout (1787-1815).
M. Van Craeyvelt, zilveren "lepels en vorken" uit het Turnhouts Begijnmuseum.
F.L. Van Den Wijngaert, Berthout Heer van Duffel en Geel.
F. De Vel, Jan Baptist Bruggeman een Tuirnhoutse chirurgijn in het leger van Napoleon.
Uit het leven van Taxandria 1983.
Verslag van het Taxandria-museum
Boekbesprekingen
Ledenlijst

261 Blz

Mooi en proper exemplaar!