Taxandria - Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen

€ 10,00

1986, Nieuwe reeks LVIII
E. Put. Kempische schoolmeestercontracten uit de 17de en de 18de eeuw.
Dr. G. Marechal. Armenzorg te Brecht 1495 - 1620
J. Art. De leek in de kerk tijdens de 19de en 20ste eeuw.
Lic. E. Vanhaute. Moge de Kempenaar nooit ontaarden. 19de eeuwse Noordkempische heimatschrijvers in het offensief.
H. De Kok. "Kwakzalverij en gescheidschrijving" Achter de schermen van twee Turnhoutse historische publicaties (1905)
H. De Kok. De ingangspoorten van het Turnhoutse begijnhof (1700)
H. De Kok. Een Kempische Diogenes (1520-21)
M. Van Craeyvelt. Zilveren "Kandelaars" uit het Turnhoutse Begiijnhofmuseum.
E. Vanautenboer. De drang naar zelfstandigheid van Oud-Turnhout in de 16de en 17de eeuw weerspiegeld in het gildeleven.
H. De Kok. Boekbesprekingen

172 Blz

Mooi en proper exemplaar!