Taxandria - Jaarboek van de Konklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen

€ 10,00

2001, Nieuwe reeks LXXIII
L.Leysen, het devotieleven in de Turnhoutse Sint-Pieterskerk (1397-1580)
W. Van Den Brande, Het begevingsrecht van de Caerten aan de boogschuttersgilde in het aloude Hertofdom Brabant. Een niet ontdekte historische bron.
S. Van Clemen. De lotgevallen van Fanny Diercxsens-Aubergé tijdens de Eerste Wereldoorlog
C. Stessens. Oorlogsperikelen in Turnhout. Het dagelijkse leven tijdens de bezetting.
G. Landuyt. Spreekwoorden, uitdrukkingen en zegswijzen rond speelkaarten
G. Aerts. Oud-Turnhout: gegraveerde rolkei.
G. Van Bulck. De liefdesbrieven van Jozef Crols en Josephina Van Tilborg (Turnhout 1893-1896)

mooi en proper exemplaar!