Kempische geschiedenis - Oudheid en kunst

€ 15,00

27ste jaargang - 1936 - Afl. 4
Inhoud:
J. Lauwerys - Oolen, Sint Antonius of Kolveniersgild.
Alf. Gielens - Docvmenta Campinae Historica. Keuren van Waelhem
J.M. Philippen & J.E. - Boekennieuws (bijlage)

Uitgegeven door de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Brecht en Omstreken - 1936