Kempische geschiedenis - Oudheid en Kunst - Ernalsteen J.

€ 9,00

34ste jaargang - 1951 - aflevering 2
Inhoud: Een Brechts chirurgijn praktizeert te Kalmthout (1600)

Uitgegeven door de Geschied- en Oudheidkundige kring voor Brecht en Omstreken - 1951

Mooi en proper exemplaar, in prima staat!