Kempische geschiedenis - Oudheid en Kunst - Bolckmans J.

€ 9,00

40ste jaargang - 1957 - aflevering 1 en 2
Inhoud: Het Sint-Sebastiaansgilde van Westmalle

Uitgegeven door de Geschied- en Oudheidkundige kring voor Brecht en omstreken - 1957

Mooi en proper exemplaar, in prima staat!