Kempische geschiedenis - Oudheid en kunst

€ 12,00

45ste jaargang - 1962 - aflevering 1 - 3
Inhoud: Kempische schuttersgilden
Ekeren: St. Jorisgilde
Essen: St. Jansgilde
Kapellen: St. Sebastiaansgilde, St. Christoffelgilde
Lillo: Kolveniersgilde
Putte: St. Ambrosiusgilde
Stabroek: St. Jorisgilde, handbooggilden
Zandvliet: St. Jorisgilde

Een uitgave door de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Brecht en Omstreken - 1962

Mooi en proper exemplaar, in prima staat!