Kempische geschiedenis - Oudheid en kunst

€ 12,00

47ste jaargang - aflevering 1-3
Inhoud: Kempische schuttersgilden:
Hoogstraten: St. Jorisgilde; St. Sebastiaansgilde en de St. Hubertusgilde
Meer: St. Jorisgilde, St. Sebastiaansgilde, St. Jansgilde en de St. Ambrosiusgilde

Uitgegeven door de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Brecht en Omstreken - 1964
Mooi en proper exemplaar!