Een schoone historie de begijntjens - J. Tegenbos

€ 12,00

Versierd met penteekeningen van den schrijver

Uitgave S.V. De Pijl Leuven - 1944
Auteur: J. Tegenbos
95 blz

Redelijke staat!