Het begijnhof van Aarschot - A. Willems

€ 8,00

Een uitgave van de Aarschotste Kring voor Heemkunde vzw - 1976
454 blz

Boek in redelijke tot goede staat!