Het kasteel van de hertogen van Brabant - Jan Caudron

€ 15,00

Geschiedenis en restauratie van het gerechtshof te Turnhout.
De geschiedenis van het Kasteel van de hertogen van Brabant in Turnhout, nu Gerechtsgebouw, sinds de oudste naspeurbare oorsprong van de site tot vandaag. Ook de restauratiecampagne van de negentiger jaren wordt in detail beschreven. Er wordt uitvoerig ingegaan op zowel de functionele, bouwhistorische als bouwtechnische aspecten van de buiten- en binnenrestauratiewerken. Tot slot worden enkele belangrijke kunstwerken beschreven die in het kasteel bewaard worden, ...

Brepols Publishers - 2000
Auteurs: Jan Caudron, Harry de Kok, Johan Grootaers, Etienne D'heer
200 Blz

Mooi en proper exemplaar!