Tussen verering en verachting - Peter Bot

€ 8,00

De auteur - Nederlands historicus en docent lerarenopleiding - geeft een overzicht van de rol van vrouwen in de middeleeuwse samenleving in Europa in de periode 500-1500, op basis van alle recent verschenen onderzoek. Het is een gedegen, maar toch voor een groter publiek geschreven overzicht. Van de vijf hoofdstukken is er één inleidend, gaat er één over het huwelijk, en drie over de vrouw binnen het religieuze leven. Het is geen vernieuwend werk, maar toch heel up-to-date en waardevol voor gei͏̈nteresseerden, met name wat betreft het kerkelijk leven.

Pelckmans - 1990
Auteur: Peter Bot
286 Blz

Mooi exemplaar!