Nieuwe kaart van het graafschap Vlaanderen - Isaak Tirion - 1763

€ 75,00

Titel: Nieuwe kaart van het graafschap Vlaanderen Artois en Henegouwen
Uitgegeven te Amsterdam in 1763 door Isaak Tirion in "Hedendaagsche Historie of tegenwoordige staat der Oostrenryksche , Fransche en Pruissische Nederlanden".

Zeer mooie en gedetailleerde gravure

Afmetingen blad - (B x H) in mm: 360 x 312
Verso-zijde blanco - voldoende marge

Goed, geschikt voor inkadering. Vrijwel alle antiquarische kaarten en prenten zijn onderworpen aan normale veroudering als gevolg van gebruik en leeftijd. Good, suitable for framing. Please check the scan for any blemishes prior to making your purchase. Virtually all antiquarian maps and prints are subject to some normal aging due to use and time which is not significant unless otherwise stated. Bien, convenable pour l’encadrement. Pratiquement toutes les cartes antiquaires et tirages sont soumis à vieillissement normal dû à l’utilisation et l’âge.

Bekijk aandachtig de foto's, zij maken deel uit van de beschrijving
Regarder attentivement les photos, ils font partie de la description
View carefully the photos, they are part of the description