Het sas van Gent door Commelin - 1655

€ 70,00

Titel: Het sas van Gent, Beleegert den 28 Iuly Anno 1644 en door accoort verouert den 6 September
Uit: 1655 I. Commelin

Zeer mooie en gedetailleerde kopergravure

Afmetingen blad - (B x H) in mm: 386 x 309
Verso-zijde blanco - voldoende marge

Goed, geschikt voor inkadering. Vrijwel alle antiquarische kaarten en prenten zijn onderworpen aan normale veroudering als gevolg van gebruik en leeftijd. Good, suitable for framing. Please check the scan for any blemishes prior to making your purchase. Virtually all antiquarian maps and prints are subject to some normal aging due to use and time which is not significant unless otherwise stated. Bien, convenable pour l’encadrement. Pratiquement toutes les cartes antiquaires et tirages sont soumis à vieillissement normal dû à l’utilisation et l’âge.

Bekijk aandachtig de foto's, zij maken deel uit van de beschrijving
Regarder attentivement les photos, ils font partie de la description
View carefully the photos, they are part of the descriptio