Le combat de Leuze - Nicolas De Fer - 1705

€ 75,00

Titel: Le Combat de Leuze ou de la Catoire
Uit: +/- 1705 door N. De Fer

De Slag bij Leuze, 19 september 1691: “Na de verovering van Bergen door Lodewijk XIV in april wist de veldtocht van 1691 niet veel over het front van de Spaanse Nederlanden. Maarschalk Luxemburg, die het bevel voert over het leger van Vlaanderen, waakt echter over een misstap van de vijand en slaagt erin de achterhoede van de geallieerden te verrassen met een cavalerie als het de stroom van La Catoire naar Leuze oversteekt. -in-Henegouwen. Luxemburg besluit aan te vallen zonder op versterkingen te wachten en is duidelijk in de minderheid aangezien het tegenover 75 squadrons staat met de 28 waarover het beschikt

Zeer mooie en gedetailleerde kopergravure
Oudtijds handgekleurd

Afmetingen blad - (B x H) in mm: 406 x 269
Verso-zijde blanco - voldoende marge

Goed, geschikt voor inkadering. Vrijwel alle antiquarische kaarten en prenten zijn onderworpen aan normale veroudering als gevolg van gebruik en leeftijd. Good, suitable for framing. Please check the scan for any blemishes prior to making your purchase. Virtually all antiquarian maps and prints are subject to some normal aging due to use and time which is not significant unless otherwise stated. Bien, convenable pour l’encadrement. Pratiquement toutes les cartes antiquaires et tirages sont soumis à vieillissement normal dû à l’utilisation et l’âge.

Bekijk aandachtig de foto's, zij maken deel uit van de beschrijving
Regarder attentivement les photos, ils font partie de la description
View carefully the photos, they are part of the description