Matthias Merian - Kopergravure - 1650 - Het sas van Gent - Der Sats von Gendt

€ 80,00

Titel: Der Sats von Gendt belägert den 28 juli 1644
Kopergravure door Matthias Merian
Uit: Theatrum Europaum - Frankfurt am Main - 1650

Zeer mooie en gedetailleerde kopergravure
Gevouwen zoals uitgegeven.

Afmetingen blad - (B x H) in mm: 382 x 305
Verso-zijde blanco - ruime marge

Goed, geschikt voor inkadering. Vrijwel alle antiquarische kaarten en prenten zijn onderworpen aan normale veroudering als gevolg van gebruik en leeftijd. Good, suitable for framing. Please check the scan for any blemishes prior to making your purchase. Virtually all antiquarian maps and prints are subject to some normal aging due to use and time which is not significant unless otherwise stated. Bien, convenable pour l’encadrement. Pratiquement toutes les cartes antiquaires et tirages sont soumis à vieillissement normal dû à l’utilisation et l’âge.

Bekijk aandachtig de foto's, zij maken deel uit van de beschrijving
Regarder attentivement les photos, ils font partie de la description
View carefully the photos, they are part of the description