Het gezicht - John Liggett

€ 6,00

Een fascinerende en buitengewoon rijk geïllustreerde studi over de aspekten van het menselijk gelaat zoals: evolutie, bouw, sex, leeftijd, mode, karakter, plastische chirurgie enz, ..
Is het gelaat inderdaad de spiegel van de ziel?
Zeer zeker is het wel het meest intrigerende deel van het lichaam, ...

Elmaar BV - 1977
Auteur: John Liggett
296 Blz

Mooi en proper exemplaar