Lazarus, de spiegel van het voorgeborchte - André Malraux

€ 4,00

Nooit eerder is de eigenzinnige Malaux zo in de weer geweest met de naamloze menshied in dit boek. Maar de aanleiding was dan ook wat men vroeger 'existentieel' noemde: een embolie heeft hem verlamd. Verkerend in dit gebied tussen leven en niet-leven gaat hij in gedachten terug naar een oud theme van hem, de eerste gasaanval door de Duitsers in 1916. Hoe reageert de mensheid op deze nieuwe uiting van onmenselijkheid? En hoe reageert Malraux? Hij ziet een nieuwe broederschap otstaan onder de mensne, en dat is zijn houvast.

Het zou zijn laatste boek worden voor hij stierf in 1976.

Lotus Uitgeverij - 1979
Auteur: ANdré Malraux
143 Blez