Het opblazen van de schipbrug in de Schelde - Coenraet Decker - 1681

€ 65,00

 

Titel onderaan. Daaronder in het kaartbeeld een legenda 1 t/m 5 in het Nederlands.
De prent toont het opblazen met branders van de schipbrug aangelegd door de hertog van Parma in de Schelde vóór Antwerpen, in de nacht van 4 op 5 april 1585.

Kopergravure door Coenraet Decker. Uitgegeven in 1681 te Amsterdam door de weduwe Johannes van Someren in "Nederlandtsche Jaerboeken en Historien", Hugo de Groot.

Afmetingen blad - (B x H) in mm: 364 x 301
Verso-zijde blanco - voldoende marge

Goed, geschikt voor inkadering. Vrijwel alle antiquarische kaarten en prenten zijn onderworpen aan normale veroudering als gevolg van gebruik en leeftijd. Good, suitable for framing. Please check the scan for any blemishes prior to making your purchase. Virtually all antiquarian maps and prints are subject to some normal aging due to use and time which is not significant unless otherwise stated. Bien, convenable pour l’encadrement. Pratiquement toutes les cartes antiquaires et tirages sont soumis à vieillissement normal dû à l’utilisation et l’âge.

Bekijk aandachtig de foto's, zij maken deel uit van de beschrijving
Regarder attentivement les photos, ils font partie de la description
View carefully the photos, they are part of the description