Oorsprong van de Graalkoningen - Sir Laurence Gardner

€ 8,00

Een controversieel en uniek boek over de ontbrekende schakel tussen de Nephilim en de eerste mens.

Het Oude Testament heeft lange tijd als enige historische bron voor de oorsprong van de mensheid gegolden, maar onlangs is gebleken dat de Soemerische teksten veel ouder moeten zijn dan de eerste Israëlitische notities voor het boek Genesis. Zowel in Genesis als in oudere geschriften wordt gesproken over de Nephilim of Annunaki, 'zij die nederdaalden'.
Wie waren deze Nephilim? Alles wijst erop dat zij van een andere planeet afkomstig waren en dat de gebeurtenissen in de Hof van Eden niets anders waren dan een conflict binnen de Nephilim, waarbij Adams eerste vrouw Lilith, de slang en de oermoeder van de Sangréal, een probleem vormde dat door de redacteuren van de bijbel goeddeels is weggemoffeld.
Een overtuigend overzicht van de afstamming van de eerste mensen.

AnkhHermes - 1999
Auteur: Laurence Gardner
368 Blz

Fraai exemplaar!