Ras, milieu en intelligentie - Ashley Montagu

€ 6,00

Dit  boek wil een bijzonder gevaarlijk vooroordeel uit de weg ruimen, namelijk het verband dat soms wordt gelegd tussen ras en intelligentie, ...

Het wereldvenster - 1977
Auteur: Ashley Montagu
275 Blz;

Mooi exemplaar