De onbekende Hitler - P.F.M. Fontaine

€ 7,00

Dit boek is niet de zoveelste biografie van Adolf Hitler. Ook is het geen psychologische studie van het innerlijke van deze dictator. Bovendien laat het de meer bekende aspecten van zijn optreden, de binnen- en buitenlandse politiek en de oorlogsvoering, buiten beschouwing. De vraag die de auteur zich stelt, is: Wie was Hitler eigenlijk? Wat was dit voor een mens die tot zulke ontzettende daden kwam, hoe kwam hij daartoe, hoe ontwikkelde hij zich, wat is er met hem gebeurd?

Ambo/Anthos B.V. - 1992
Auteur: Fontaine
333 Blz

Mooi en proper exemplaar.