Auschwitz - Léon Poliakow

€ 8,00

Ontzagelijke hoeveelheden archiefmateriaal zijn in de afgelopen twintig jaar door het Joodse documentatiecentrum te Parij bijeengebracht. Stukken van allerlei SS-instanties, geheime plannen van de Nazi's, documenten uit de Neurenbergse processen, getuigenverklaringen van overlevenden.
Veel is reeds over Auschwitz geschreven, maar thans wordt voor deeerste maal een volledig op documenten berustend beeld mogelijk van hetleven van alledag in dit centrum van genoicide.De organisatie van de industrie des doods en daarin de mensen, ...

Nederlands Boekenhuis 
Auteur: Léon Poliakow
263 Blz.

In goede staat