Schrijven van verslag tot eindwerk - Leen Pollefliet

€ 10,00

Een eindwerk is de bekroning en het sluitstuk van studies in het hoger onderwijs. De kwaliteit ervan wordt bepaald door de inhoud en de opmaak die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze handleiding is een praktisch naslagwerk voor wie een groot verslag, een bachelorproef, een masterproef of een afstudeerwerk schrijft. Een dvd met uitlegsessies (90 min.) en een oefenboek (105 p.) vervolledigen het pakket, 3-in-1 dus. Het handboek behandelt volgende onderwerpen: - Hoe begin je te schrijven? - Wat zijn de verplichte onderdelen? - Hoe breng je structuur aan in je ideeën? - Wat zijn de juiste taal, schrijfstijl en toon? - Hoe refereer je aan digitale en niet-digitale werken? - Welke vormgeving is verplicht? - Welke opmaak is gewenst? Een eerste bijlage behandelt vaak voorkomende spelling- en taalproblemen en biedt schrijvende studenten extra ondersteuning. Een tweede bijlage bevat een checklist voor een kwaliteitsvol eindwerk. Een derde bijlage bespreekt kort de kenmerken van een paper. Herr Seele illustreerde en zorgde voor de cover.

Academia Press - 2014
Auteur: Leen Pollefliet
304 Blz.

Mooi en proper exemplaar, met DVD!