Een dag van 36 uur - Nacy l. Mace & Peter V. Rabins

€ 5,00

Dementie wordt vaak gezien als een logisch gevolg van ouder worden waar toch niets aan te doen valt. Hoewel er nog geen behandeling voor de ziekte dementie bestaat, kan met een goede opvang en verzorging nog veel gedaan worden voor demente mensen. Reeds lang bestaat er de behoefte aan een praktisch en gedetailleerd boek over de omgang met demente mensen. Door een beter begrip van de symptomen van dementie en meer inzicht in de oorzaken van het vaak moeilijke gedrag van de patiënt kunnen veel zorg, verdriet en ergernis voorkomen worden. Nancy Mace en Peter Rabins zijn er in geslaagd op basis van jarenlange begeleiding van familieleden een boek te schrijven dat gaat over de praktijk van alledag - van 'een dag van 36 uur uur'. Het spreekt de taal van de familie en vertelt over hun zorgen, verdriet en frustraties, maar ook over de goede momenten, en biedt veel goede adviezen en oplossingen bij problemen. Dit is een praktische en heldere uitgave die goed aansluit bij de problemen van elke dag en onmisbaar is voor allen die bij de zorg voor demente mensen betrokken zijn.

Bunge - 1995
Auteurs: Nacy l. Mace & Peter V. Rabins
317 Blz.

Mooi en proper exemplaar!