De Wereldoorlog op het Duitsche Westfront - Snijders

€ 20,00

Wereldoorlog I
W.G.F. Snijders Luitenant-Generaal B.D.

Uitgegeven door de maatschappij voor goede en goedkoope lectuur Amsterdam - 1922

In goede staat - met bijhorende kaarten!