Het Belgisch Labyrint - Geert van Istendael - 1989

€ 6,00

Vier jaar geleden verscheen de eerste druk van deze wonderlijke bestseller over België. Geert van Istendael stelde nadrukkelijk, zonder zijn land te willen ophemelen of afbreken, dat de Belgen van de wanstaltigheid een deugd hebben gemaakt en in hun moeizame chaos een labyrintische ordening hebben aangebracht. Het Belgisch labyrint, dat herdruk op herdruk beleefde, leek het definitieve boek over België. Maar dat vond van Istendael zelf al geruime tijd niet meer het geval. Sedert 1989 is Europa radicaal veranderd. Van Istendael voelde de noodzaak zijn visie op België in het herziene licht te zetten van het veranderde Europa. En bovendien, ook België zelf is sedert 1989 grondig veranderd. In 1991 brak extreem-rechts massaal door en tekende zich het verval af van de christen-democraten. Bovendien koerste het land af op een onontkoombare federalisering. Het woord 'separatisme' baande zich een weg vanuit het rechts-extreme kamp naar het centrum van het politieke debat. Van Istendael vraagt zich in zijn inleiding af of deze volledig herziene, geactualiseerde editie niet ooit een geschiedenisboek zal blijken te zijn van het voorbije feit België...Tót slot concludeert hij: 'Herhaaldelijk maak ik me in dit boek razend kwaad op mijn land, op zijn sufheid, zijn gedweeheid, zijn bekrompenheid. Het liefst van al wentel ik mij misschien nog in België's morsigheid. Nee, België is geen ideaal land. Kennen mijn lezers er soms wel een? Wie geeft me een stad als Brussel, die stad die nog het meeste lijkt op een mottige, maar nog altijd fraai krullende, bontgekleurde, eigenwijze kater? Trap niet op België, sta niet toe dat dit koninkrijk verdwijnt. Want als België niet bestond moest Europa het uitvinden.'Voortreffelijk gedocumenteerd en zeer onderhoudend... onontbeerlijk boek. -Bernard Dewulf in Trouw Een naslagwerk over België. - Brigitte RaskinEen groot en boeiend boek. - De Standaard

 

De Arbeiderspers - 1989 - 1ste druk
Auteur: Geert van Istendael
312 Blz

 

Mooi en proper exemplaar!