De waanzinnige kluizenaar - Hans Appel

€ 15,00

De waanzinnige kluizenaar
In 1931 verschijnt er een boek voor de opgroeiende jeugd van de schrijver Karitas bij de uitgeverij van de abdij van Averbode.

In België en Nederland zijn er nogal wat mensen (60-plussers en ouder) die zich dit boek herinneren uit hun eigen schooltijd: een spannend (voor-)leesboek dat tot de verbeelding sprak en in de herinnering bleef hangen.

De waanzinnige kluizenaar is een door en door katholiek boek en verkondigt voortdurend het belang van het geloof voor het welzijn van de betrokkenen. Het verhaal speelt rondom drie notabele volwassenen, drie schurken en drie opgroeiende kinderen die een misdadige situatie weten op te lossen. Er zijn drie broers Pelt: de ene is dokter, de andere notaris en de derde broer verdween na enkele jaren opname uit een krankzinnigengesticht. Er is een gerucht in verband met een belangrijke erfenis van hun vader ( die de banken niet meer vertrouwde): een groot bedrag aan geld dat ergens verstopt moet zijn. Een verpleger van de krankzinnige broer, een politie-rechercheur en een handlanger stellen alles in het werk om deze schat te bemachtigen. Ze gebruiken daarvoor een in een ruïne van een kasteel wonende zonderling: de kluizenaar. Naarmate het verhaal vordert, wordt geleidelijkaan duidelijk dat deze zonderling de indertijd verdwenen krankzinnige broer is. Juist drie kinderen of jeugdigen (circa 14 jaar) brengen deze duidelijkheid tot stand. Uiteindelijk loopt het met de schurken zeer slecht af, de broers krijgen hun deel (en geven nogal wat weg), de krankzinnige broer geneest na een operatie, en voor de jeugdigen en hun naasten ontluikt er een mooie toekomst.

Altiora Averbode - 5de herzien druk (1ste druk is uit 1931)
Auteur: Hans Appel (Karitas)
242 Blz

In goede staat, hoekje weggeknipt op eerste blz - bekijk foto's
verder een mooi en proper exemplaar!